ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) … για τους σχολικούς τροχονόμους και την επιτροπή νεότητας!

226

Ως ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) δηλώνουμε την συμπαράσταση μας στα αιτήματα εργασιακών σχέσεων των ΔΣ των Σωματείων των Σχολικών Τροχονόμων Ιωαννίνων, Αγρινίου, Πατρών, αλλά και των σωματείων από την υπόλοιπη χώρα, όπως της Καβάλας, της Καλαμάτας και του Πύργου .

Έχουμε πολλές φορές τοποθετηθεί για το θεσμό του σχολικού τροχονόμου στα σχολεία μας όπου αποδείχτηκε μετά από 10 χρόνια εφαρμογής, βασικός παράγοντας για την ασφάλεια των μαθητών μας.

Παλεύουμε για:

Μονιμοποίηση όλων των σχολικών τροχονόμων στον τομέα της Εκπαίδευσης με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα , με πλήρη δημόσια ιατρική και φαρμακευτική κάλυψη και περίθαλψη για όλα τα μέλη των οικογενειών τους.

Για τα δημοσιεύματα σε σχέση με την επιτροπή νεότητας

Τις τελευταίες μέρες υπάρχουν δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό κυρίως τύπο που «μπλέκουν» το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΓΜΕ με τη σύσταση και τη λειτουργία της επιτροπής νεότητας που σκοπό έχει να κατατάσσει τις ταινίες σε κατηγορίες (Κατάλληλη για ανηλίκους     – Περιορισμένης καταλληλότητας –

Ακατάλληλη για ανηλίκους – Αυστηρά ακατάλληλη για ανηλίκους).

Ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΓΜΕ δηλώνουμε ότι ουδέποτε συμμετείχαμε σε καμιά τέτοιου είδους επιτροπή αλλά και ουδέποτε κληθήκαμε να συμμετάσχουμε. Από όσο γνωρίζουμε, από το 2011, την ευθύνη για την καταλληλότητα των ταινιών έχει αποκλειστικά το Υπουργείο Πολιτισμού.