Αποκλειστικό! Νέες προσλήψεις στους Δήμους !

1714

Με εξαιρετικά επείγον έγγραφο του, το Υπουργείο Εσωτερικών και στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 ζητά απο τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης,την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2020, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών .

Μάλιστα το Υπουργείο ζητάει :

  • για θέσεις των Δήμων: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  • για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
  • για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου

“Φρέσκα” νέα και αυτή τη φορά απο το rpn.gr.

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών