Αυτό είναι το νέο Δ.Σ του Α.Ο. Τριγλίας Ραφήνας

711

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Α.Ο. Τριγλίας Ραφήνας, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 12/07/2020.

Πρόεδρος: Χαχολάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδροι: Σαράκης Θεόδωρος, Καρασταμάτης Δημήτριος, Αραπκιλής Σάββας
Γεν.Γραμματέας: Κοζής Κωνσταντίνος
Αναπληρ. Γραμματέας: Παπαθανασίου Νικόλαος
Ταμίας: Δήμας Παναγιώτης
Αναπληρ. Ταμίας: Καραγιάννης Γεώργιο
Γενικός Αρχηγός: Βρετζάκης Ελευθέριος
Έφορος Υλικού: Ρεντζούλη Ειρήνη
Μέλη: Βουρδέρης Παναγιώτης, Περικλέους Ηλίας
Υπεύθυνοι ΕΠΣΑΝΑ: Βρετζάκης Ελευθέριος, Παπαθανασίου Νικόλαος
Επιτροπή Ακαδημιών: Κοζής Κωνσταντίνος, Παπαθανασίου Νικόλαος, Βρετζάκης Ελευθέριος, Σαράκης Θεόδωρος
Επιτροπή Χορηγιών και Διαφημίσεων: Καρασταμάτης Δημήτριος, Σαράκης Θεόδωρος