Δ.Ο.Π.Α.Π : 20% μείωση συνδρομής σε γυναίκες που παρακολουθούν δημοτικό πρόγραμμα γυμναστικής.

371

Έτσι όπως είναι γραμμένη η απόφαση στη “διαύγεια” δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο της μείωσης της συνδρομής και υποθέτουμε ότι μάλλον αφορά πυρόπληκτες!

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερησίας, ανέφερε πως μετά από αίτημα των γυναικών με αρ.πρ. 1184/11-10-19 που παρακολουθούν το πρόγραμμα γυμναστικής του ΔΟΠΑΠ και λόγο συγκυριών να γίνει μείωση κατά 20% στην φετινή ετήσια συνδρομή τους. Το Δ.Σ., κατόπιν της εισηγήσεως του Προέδρου και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, Αποφάσισε ομόφωνα : Την μείωση κατά 20% στην φετινή ετήσια συνδρομή στο πρόγραμμα γυμναστικής γυναικών.

Δείτε τη πλήρη ανάρτηση στη “διαύγεια” ΕΔΩ