Δεν υπάρχουν προβλήματα στο μετρό

308

Όλες οι πύλες εισόδου και εξόδου του δικτύου του μετρό της Αθήνας είναι ανοιχτές. Δεν εντοπίστηκαν ζημιές και οι συρμοί κινούνται κανονικά αλλά με πολύ χαμηλές ταχύτητες.