Διαγωνισμός μίσθωσης Κυλικείου 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδας (18-10-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00)

258

Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», σύμφωνα με την 27/2019 απόφαση της 8 ης συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ.,(ΑΔΑ: ΩΣΓΞΟΕΕΕ-81Λ) προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του 1 ου Γυμνασίου Αρτέμιδος, τον οποίο θα διενεργήσει η τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 16/2019 απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και αποτελείται από τους:

1 Κατραμάδο Σταύρο Αναπληρωτή Οικονομικό Διαχειριστή της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος με αναπληρωτή του τον κο Κατάνια Παύλο μέλος της Σχολικής Επιτροπής.

2 Χαρμάνη Μαρία Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος με αναπληρώτρια του την κα Λεβέντη Ανθούλα Υπ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος και

3 Μιχαηλίδη Νικόλαο Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος με αναπληρώτρια του την κα Καραμπουρνή Σοφία Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Γραμματέας της παραπάνω επιτροπής ορίσθηκε, με την ίδια απόφαση, η κα Αννίτα Πετρογιαννάκη, υπάλληλος του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, και υπεύθυνη γραμματείας της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο διαγωνισμός να διεξαχθεί στις 18-10-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄, στον 3ο όροφο του Δημαρχείου Σπάτων (Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου) αίθουσα συσκέψεων. Οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, καθορίζονται ως εξής:

Περισσότερα (ΕΔΩ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΡΘΡΟ_8_Ν.1599_1986