Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: Διακοπή μαθημάτων Ειδικών Σχολείων

365

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
    87/Α’/2010), όπως ισχύουν.
  2. Το Προεδρικό Διάταγμα 79 αρ. 4 (Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και
    δημοτικών σχολείων) (ΦΕΚ 109/Α’/2017).
  3. Την ανάγκη να προφυλαχθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από ιογενείς λοιμώξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διακοπή των μαθημάτων σε όλα τα ειδικά σχολεία που λειτουργούν στα διοικητικά όρια
του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (Ειδικό Νηπιαγωγείο Νταού ΠΝΑ, Ειδικό Δημοτικό Νταού
ΠΝΑ και ΕΕΕΕΚ Νταού Πεντέλης), για τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες, ήτοι Τετάρτη 4, Πέμπτη 5 και Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, λόγω πρόληψης εξάπλωσης ιογενών λοιμώξεων.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ