Επιστολή Κατοίκων Ντράφι προς τον Αθανάσιο Αδαμόπουλο για τον καταρράκτη του Βαλανάρη

3451

Το Δίκτυο Κατοίκων Ντράφι απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου Αθανάσιο Αδαμόπουλο η οποία και κοινοποιήθηκε σε όλους τους Κοινοτικούς Συμβούλους, που αφορά τον καταρράκτη του Βαλανάρη:

Ντράφι, 11.02.2021

Δίκτυο Κατοίκων Ντράφι
Πρωτοβουλία για τον Καταρράκτη

Τηλ: 6944541337
email : netdrafi@gmail.co
Θέμα: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΤΡΑΦΙ»

Το πρόβλημα της προστασίας του καταρράκτη με το πλήθος των επισκεπτών έχει
πλέον καταστεί ιδιαίτερα οξυμένο. Ως κάτοικοι έχουμε επανειλημμένα αναδείξει το ζήτημα προς την περιφέρεια, τον Δήμο και το Κοινοτικό Συμβούλιο, αλλά και προς τις αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές με πολλές γραπτές και προφορικές παρεμβάσεις μας και έχουμε επιστήσει την προσοχή όλων των αρμοδίων ότι λόγω της εκτεταμένης διαφήμισης, το σημείο έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο προορισμός πολυάριθμων συμπολιτών μας κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύκτας, αλλά και οργανωμένων επισκέψεων ταξιδιωτικών πρακτορείων με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κίνδυνο ατυχημάτων και δασικών πυρκαγιών.

Επιπλέον δυστυχώς, οι επισκέψεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την συσσώρευση απορριμμάτων, τον «καλλωπισμό» των βράχων με graffities και διαπιστώθηκε ότι κάποιοι έχουν επέμβει στην περιοχή έχοντας διαπλατύνει παράνομα την πρόσβαση, ενέργεια η οποία οδήγησε σε κατολισθήσεις του εδάφους και γεωλογική αστάθεια η οποία αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τους επισκέπτες, ενώ ήδη έχουν σημειωθεί σοβαρά ατυχήματα.

Παρά το ότι, ενόψει λήψης μέτρων που θα προκύψουν από σχεδιαζόμενη
περιβαλλοντική μελέτη, εγκαταστάθηκε με τη μέριμνα του Δήμου και της Κοινότητας η
πρόχειρη και μη επαρκής προσωρινή περίφραξη και αριθμός προειδοποιητικών πινακίδων, που πράγματι απέτρεψε όσο ήταν εφικτό την κάθοδο στον καταρράκτη και περιόρισε τον κίνδυνο ατυχημάτων, πρόσφατα διαπιστώσαμε την αφαίρεση αυτών και στην συνέχεια παρατηρήσαμε την τοποθέτηση όγκων μπάζων επί του πεζοδρομίου της Λ. Αχαιών στο σημείο αυτό.

Ζητάμε να μας ενημερώσετε γραπτώς γιατί αποσύρθηκαν η περίφραξη και οι πινακίδες
αντί να ολοκληρωθεί επαρκώς η προσωρινή περίφραξη και να οργανωθεί η συστηματική
επιτήρησή της και αν η απόθεση μπάζων είναι μέρος ή όχι ενός σχεδιασμού προσωρινών
έργων αποτροπής της καθόδου για την οικολογική προστασία και την αποφυγή ατυχημάτων.

Ζητάμε από το Κοινοτικό Συμβούλιο να υποστηρίξει με απόφαση του:

Α. η περιοχή του καταρράκτη να χαρακτηριστεί από την Περιφέρεια ως «ΕΥΠΑΘΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ» που τυγχάνει προληπτικών μέτρων πυρασφάλειας όταν συντρέχουν
συγκεκριμένες συνθήκες που έχουν οριστεί από την Πολιτική Προστασία.
Β. να προταθεί περιβαλλοντική μελέτη προστασίας του καταρράκτη και ελεγχόμενης
επισκεψιμότητας .
Γ. να παρθούν μέτρα από την Περιφέρεια ή τον Δήμο για την προσωρινή απαγόρευση
καθόδου στον καταρράκτη ενόψει λήψης μόνιμων μέτρων που θα προκύψουν από τη
σχετική περιβαλλοντική μελέτη.

Παρακαλούμε για τα δέουσες ενέργειές σας και για ενημέρωση μας για τα ανωτέρω
Η Πρόεδρος                     Ο Γ. Γραμματέας
Ν. Καϊμακά                       Γ. Χρηστακέα

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ