Εταιρεία στο Πικέρμι ζητά κυρία για γραμματειακή υποστήριξη

819