Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε ότι μπορείτε σε 19 δευτερόλεπτα να αποφασίζετε για τόσο σημαντικά θέματα!

1015

Και τελικά πόσο εμπιστοσύνη να δείξεις, όταν βλέπεις ότι μέσα σε 19 δευτερόλεπτα αποφάσισαν για τόσο σημαντικά οικονομικά θέματα.

Αναφερόμαστε σε συγκεκριμένη συνεδρίαση και ειδικότερα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Τετάρτης 14 Αυγούστου 2019 , όταν ήρθε για συζήτηση το 5ο θέμα που αφορούσε «Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και 7 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, Πράξης της Ο. Ε.» χρειάστηκαν μόλις 19 δευτερόλεπτα για να εγκριθεί (Δείτε στο video τη συζήτηση που ξεκινάει στο 2:56 και τελειώνει στο 3:15)

Και να θεωρήσουμε ότι όλα ήταν ξεκάθαρα και δεν υπήρχε ούτε μια απορία!

Δεν βρέθηκε ούτε ένας, έστω για τα μάτια του κόσμου, να ρωτήσει τον εισηγητή “Τι αφορά στο τμήμα Β1 ή υπ. αριθμ 10 παραγραφος που λείπει;” (ΕΔΩ)

Μήπως υπάρχει λάθος αρίθμηση ή λείπει η παράγραφος ;

Και οι δημοτικοί σύμβουλοι που αποφάσισαν ομόφωνα , τι λένε γι’ αυτό; Έχουν την ίδια απορία ή είναι κάτι άλλο που αυτοί γνωρίζουν ;

Σας δείχνουμε την εικόνα όπως αναρτήθηκε στη “διαύγεια” και λήφθηκε την 16η Αυγ. 13.39 ώρα, διότι ενδεχομένως έπειτα απο την ανάρτησή μας, όπως και στο παρελθόν, η δημοτική αρχή να επανέλθει με ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΕΔΩ)