Γεράσιμος Βουδούρης “Η Δημοτική Αλλαγή είπε “ΟΧΙ” – για λόγους αρχής – στη κοινωνική Μέριμνα που είναι υπόθεση όλων μας”

405

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δ.Ο.Π.Α.Π αναφέρει ότι

“Σήμερα ψηφίστηκε το ΟΠΔ (Πίνακας στοχοθεσίας) του Προϋπολογισμού του νομικού προσώπου, το οποίο θα υποβληθεί στο Δημοτικό συμβούλιου του Δήμου μας, για έγκριση.
Το συγκεκριμένο σχέδιο έλαβε τα θετικά σχόλια του Παρατηρητηρίου για την αρτιότητα και πληρότητά του, καθώς και για τη ρεαλιστική του αντιμετώπιση ως προς τα οικονομικά
στοιχεία του νομικού προσώπου, του οποίου υπενθυμίζω, ο κύριος σκοπός του είναι η Κοινωνική μέριμνα, που αφορά τους παιδικούς σταθμούς, την ώριμη ηλικία των ΚΑΠΗ και άλλες ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας.

Η απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ για το συγκεκριμένο ΟΠΔ του Προϋπολογισμού ελήφθη κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος της παράταξης της «Δημοτικής Αλλαγής», χωρίς να προβληθούν ουσιαστικοί λόγοι ως προς τη διαφοροποίησή τους.”

Ο Γεράσιμος Βουδούρης , ο οποίος υπογράφει και το δελτίο τύπου στη συνέχεια αναφέρει ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης. ο οποίος και του ανέφερε ότι οι λόγοι για την καταψήφιση του εν λόγω θέματος, έχουν να κάνουν με λόγους αρχής γενικώς επί όλων των οικονομικών θεμάτων.

Και καταλήγει ο Γεράσιμος Βουδούρης “Επειδή πιστεύω ότι η Κοινωνική Μέριμνα των πολιτών αυτού του Δήμου είναι υπόθεση όλων μας, οφείλω να ενημερώσω τους
δημότες, ώστε να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.”

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
Γεράσιμος Βουδούρης