Η ”Ερίκεια”στο Ντράφι δίπλα στους κατοίκους υλικά και ηθικά

259

Στα πλαίσια της κοινωνικής
προσφοράς

της “ Ε Ρ Ι Κ Ε Ι Α “ προς τα μέλη της και τους

κατοίκους του Ντραφίου, σας ενημερώνουμε
ότι, είμαστε δίπλα σας, και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας , θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε
(φάρμακα, τρόφιμα, προσωπική συμπαράσταση,
κ.α. )

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα

697 4975296 Καίτη Πήλιου

210 6044258 αφήστε μήνυμα