Η Παντοβασίλισσα τίμησε τους Ιεράρχες της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου

450

Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία μας σήμερα , καθώς τιμώνται οι πατέρες που συμμετείχαν στην Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο που συγκλήθηκε στη Νίκαια της Βιθυνίας το 787 (24 Σεπ έως 13 Οκτ.)

Σε αυτή τη σύνοδο αποκαταστάθηκε η τιμή των εικόνων με βάση τη Θεολογία του Ιωάννη του Δαμασκηνού.