Ιουν-Ιουλ-Αυγ-Σεπ. 2019 : Απαγόρευση κυκλοφορίας ατομικών σκαφών – θαλάσσιων μοτοποδηλάτων

397

Απαγόρευση κυκλοφορίας ατομικών σκαφών – θαλάσσιων μοτοποδηλάτων

Από το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ανακοινώνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων ατομικών σκαφών -θαλάσσιων μοτοποδηλάτων καθώς και των προσομοιαζόντων προς αυτά ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF JET, JET SKI κλπ.) λεμβολογημένων – εγγεγραμμένων στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ), κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2019, μεταξύ των ωρών 14:00 έως 17:00, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τα όρια των οποίων συμπίπτουν με κατοικημένες περιοχές, όπως περιγράφονται παρακάτω:

α) Αιάντειο: από παραλιακό χώρο έμπροσθεν ενοικιαζόμενων δωματίων ΚΟΚΛΙΩΤΗ Νικολάου έως παραλιακό χώρο καταστήματος LIDL ⦋μήκος ακτογραμμής πεντακοσίων (500) κατά προσέγγιση μέτρων⦌

β) Αιάντειο (ΝΑΤΟ): από ύψος οδού Αγίου Φανουρίου έως την υφιστάμενη ράμπα ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών στο ύψος της οδού Διστόμου ⦋μήκος ακτογραμμής τριακοσίων πενήντα (350) κατά προσέγγιση μέτρων⦌

γ) Αιάντειο (Κατσούλι): τμήμα παραλίας μήκους τετρακοσίων (400) περίπου μέτρων (από οδό Αθανασίου Διάκου έως οδό Κολοκοτρώνη)

δ) Ψιλή Άμμος Φανερωμένης: από οδό Πάρου έως οδό Πίνδου και από ιερό ναό “Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ” έως την οδό Κανάρη ⦋τμήμα παραλίας εξακοσίων (600) μέτρων⦌

ε) Ηλιακτή: 1η και 2η παραλία περί τα τριακόσια (300) μέτρα

στ) Σπιθάρι: παραλία έμπροσθεν καταστήματος “Πυροφάνι” μήκους τριακοσίων (300) μέτρων

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κυκλοφορία των ανωτέρω ατομικών σκαφών – θαλασσίων μοτοποδηλάτων κατά τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα και κατά μήκος των ως άνω αναφερθεισών κατοικημένων περιοχών σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή και επιπλέον:

α) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φτάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις

β) σε απόσταση τριακοσίων (300) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φτάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες

γ) σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι.