Κ.Π.Α.Μ.Ρ.Ρ.: Ο Δήμος Ραφήνας -Πικερμίου απαξιώνει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

638

Με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Ραφήνας-Πικερμίου , το μέλος της Κίνησης για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας (Κ.Π.Α.Μ.Ρ.Ρ) Εμμανουέλλα Τερζοπούλου, καταθέτει τους λόγους αποχώρησης της απο τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης . Σύμφωνα με τα αναφερόμενα απο την Εμμανουέλλα Τερζοπούλου , δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση των μελών της Επιτροπής και δεν τηρήθηκαν όλα όσα προβλέπονται απο τον “Κλεισθένη” και αφορούν την Επιτροπή Διαβούλευσης.

Ακολουθεί η επιστολή :

Ημερομηνία: 26/7/2019

Προς τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Ραφήνας-Πικερμίου

Σας καταθέτουμε και γραπτά τους λόγους αποχώρησής μας από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που διεξήχθη εχθές Πέμπτη 25/7/19 με θέματα το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό για το 2020 .

Σας παρακαλούμε να μας στείλετε Αριθμό Πρωτοκόλλου και η παρούσα επιστολή να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης.

α/Το τεχνικό πρόγραμμα εστάλη στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης μόλις την παραμονή της συνεδρίασης στις 24/7/19 και ώρα 17:30 με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος μελέτης ενός τόσο σημαντικού θέματος.

β/Η εκπρόθεσμη αποστολή του τεχνικού προγράμματος έγινε μόνο ύστερα από γραπτή όχληση δική μας και αίτημα αναβολής λόγω μη αποστολής εισηγήσεων που στείλαμε την παραμονή 24/7/19 και ώρα 16:18.

γ/ Η εκπρόθεσμη αποστολή του τεχνικού προγράμματος ήταν ελλειπής, χωρίς εισήγηση και χωρίς πρόταση προϋπολογισμού για το δεύτερο θέμα

δ/ Το εύλογο και έννομο αίτημα που θέσαμε για αναβολή της συνεδρίασης δεν έγινε δεκτό από τον προεδρεύοντα κ.Μπουρνού, ούτε καν μπήκε σε ψηφοφορία στο σώμα όπως ζητήσαμε.

Παραθέτουμε απόσπασμα του ΦΕΚ 133/19.07.18 τεύχος Α άρθρο 78 ( Κλεισθένης) που αναφέρει αυτά που προβλέπει ο νόμος: «…Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων.»

Ύστερα από αυτά και επειδή δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια και παρόμοια περιστατικά απαξίωσης του δημοκρατικού θεσμού της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης από το Δήμο μας, θεωρήσαμε ότι η αποχώρησή μας από τη συνεδρίαση είναι η μόνη στάση που δε νομιμοποιεί μια συνεδρίαση που δεν έχει τηρήσει ούτε καν τις τυπικές και σύμφωνα με το νόμο προϋποθέσεις.

Για μία ακόμη φορά ο Δήμος μας αποδεικνύει ότι την Επιτροπή Διαβούλευσης δεν την θεωρεί μια ουσιαστική δημοκρατική διαδικασία για να ακούσει τις γνώμες των πολιτών και των συλλόγων, αλλά μια αναγκαστική διαδικασία που του επιβάλλει ο νόμος και πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσει. Ούτε αυτό όμως δεν το κάνει σωστά και σύννομα.

Εμμανουέλα Τερζοπούλου

Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης Ραφήνας-Πικερμίου

(εκ μέρους της Κίνησης για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας )