Και τώρα ποιος; Αν όχι ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας!

406

Ομόφωνα αποφασίσθηκε απο το Δ.Σ του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, η ματαίωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με πρόσκληση Οικονομικών Φορέων για το έργο “Εκτέλεσης Έργων Αποκατάστασης Ζημιών σε θέσεις ευθύνης του Ο.Λ.Ρ Α.Ε , μετά την πυρκαγιά της 23 Ιουλίου 2018” , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 106, παραγρ. 2, εδάφιο (β) του Ν 4412/2016 καθόσον οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα, Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε

………………..

Μπερδευτήκαμε λίγο, καθώς τα έργα της αποκατάστασης ζημιών είναι σε θέσεις ευθύνης Ο.Λ.Ρ Α.Ε και χωρίς επίσημα και εγγράφως να αλλάξει κάτι….η εκτέλεση του έργου δεν ενδιαφέρει πλέον τον Ο.Λ.Ρ. A.E . Δηλαδή κανένας δεν θα ενδιαφερθεί πλέον για την αποκατάσταση των ζημιών ;

…τροφή προς σκέψεις… που λένε και οι Άγγλοι!