Καθαρογραμμένη η απόφαση για την έκτακτη επιχορήγηση του Δ.Ο.Π.Α.Π

204

«Ο Δ.Ο.Π.Α.Π. συστάθηκε το 2011 ΦΕΚ 1317/16-6-11 τεύχος Β, μετά από συνένωση 4 νομικών προσώπων τα οποία είχαν τακτική επιχορήγηση από το Δήμο η oποία ξεπερνούσε το 1.500.000 ευρώ. Επιπροσθέτως τα ακίνητα τα οποία είχε στη κατοχή του την περίοδο αυτή ήταν μόλις τρία και το προσωπικό του απαριθμούσε τα 12 άτομα. Σήμερα, εννέα χρόνια μετά, η τακτική επιχορήγηση, είναι μόλις 580.000 ευρώ, ενώ τα αθλητικά κέντρα που τον βαρύνουν με τη συντήρησή τους είναι οκτώ με παράλληλη αύξηση των δράσεων του κατά 500%” …οπότε κρίθηκε σκόπιμη η αύξηση της τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο κατά 100.000 ευρώ με ταυτόχρονη αλλαγή και καταγραφή του ποσού στο ΦΕΚ σύστασης του Δ.Ο.Π.Α.Π.

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική απόφαση που λήφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ΕΔΩ