ΚΥΑ διέγραψε ειδικότητες Υπαλλήλων ΟΤΑ από ιατρικές εξετάσεις, εμβολιασμούς και Μέσα Ατομικής Προστασίας

170

Στην τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Ιουνίου 2019, για την «παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε Υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής», προχώρησαν οι κ.κ. Π. Θεοδωρικάκος, Χρ.Σταικούρας, Θ. Σκυλακάκης και Ι.Βρούτσης.

Με τη νέα Κ.Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα στην Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 4584/13.12.2019, ημερομηνία κυκλοφορίας 16.12.2019),αποφάσισαν να απαλειφθούν τρεις ειδικότητες, με τα αντίστοιχα Μέσα Ατομικής Προστασίας καθώς και τις αντίστοιχες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμούς.

Συγκεκριμένα, διαγράφηκαν:

1) η ειδικότητα «Οδηγός Λεωφορείου» από τους κλάδους – χώρους «Δημοτικά κτίρια/σχολεία»,

2) η ειδικότητα «Οδηγός επιβατικού Β’ Κατηγορίας» από τους κλάδους – χώρους «Διάφορα»,

3) η ειδικότητα «Χρήστες Η/Υ» από τους κλάδους – χώρους «Διάφορα».

Μπορείτε να θυμηθείτε αναλυτικά τι οριζόταν ότι δικαιούνταν εργαζόμενοι των εν λόγω ειδικοτήτων, στους Πίνακες ΜΑΠ – ιατρικών εξετάσεων – εμβολίων της αρχικής ΚΥΑ των κ.κ. Χαρίτση, Τσακαλώτου, Χουλιαράκη και ΑχτσιόγλουΕΔΩ.

Το νέο Φ.Ε.Κ. είναι διαθέσιμο ΕΔΩ