Με απ’ ευθείας ανάθεση και μετά από πρόσκληση του Δημάρχου 19.932,26 e ..

420

Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στο λόφο του Οχυρού ΥΠΟΕΡΓΟ 1 “Προπαρασκευαστικές εργασίες και τυπογραφική αποτύπωση”

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με νέα απόφαση…..

Σύμφωνα πάντα με τη “διαύγεια”