Με την έγκριση της Περιφέρειας έδρα του Π.Α.Ο το Ο.Α.Κ.Α “Σπύρος Λούης”

368

Η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε τη χορήγηση Αδείας Διεξαγωγής όλων των αθλητικών συναντήσεων ποδοσφαίρισης στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΕ., για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 έως 31/08/2019, για όλους τους αγώνες της στο Πρωτάθλημα Super League, στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και για τους εγκεκριμένους από τις αρμόδιες διοργανώτριες αρχές φιλικούς αγώνες της – σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα Νο. 12,13 και 14 και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό – που θα διεξαχθούν στο Κεντρικό Στάδιο του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», το οποίο βρίσκεται επί της Λ. Κηφισίας αρ. 37 στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, τηρουμένων των προϋποθέσεων των ανωτέρω σχετικών και κυρίως όσων ορίζονται στο σχετικό Νο. “9.”. Για την λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και τάξης, κοινοποιείται αντίγραφο της Αδείας Διεξαγωγής στην οικεία Αστυνομική Αρχή, μέσω της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Η γηπεδούχος ομάδα & η διοργανώτρια ένωση/ομοσπονδία υποχρεούνται να ενημερώσουν έγκαιρα την οικεία Αστυνομική Αρχή, για οποιαδήποτε αλλαγή ημέρας και ώρας στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Νέα Άδεια Διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης εκδίδεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής έδρας.