Νέα ημερομηνία περάτωσης εργασιών στο γήπεδο ανακοινώθηκε απο τον Δήμαρχο!

291

28 Ιανουαρίου 2020!