Νέος εκπαιδευτικός στο Ειδικό σχολείο Ραφήνας – Νταού Πεντέλης.

484

Σε οργανική θέση στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ νέος εκπαιδευτικός βαθμού ΠΕ21