Ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ΄΄άδειασε΄΄ τον Ανδρέα Βασιλόπουλο

529

 

Μετά από προχτεσινή δήλωση του αντιδημάρχου Ανδρέα Βασιλόπουλου με τίτλο «Μονόδρομος για την περιοχή μας η στήριξη των πληττόμενων επαγγελματιών» την οποία δημοσιεύσαμε στο rpn.gr

όπου με επιστολή του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου,  ο αντιδήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου, προτείνει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα και δράσεις στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία,ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου αντέδρασε άμεσα με επιστολή του Γενικού Γραμματέα του δήμου,Ανδρέα Γκουγκουλή προς τον Ανδρέα Βασιλόπουλο.Ακολουθεί η επιστολή:

Αξιότιμε κ Αντιδήμαρχε

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 19085/07.12.20 ηλεκτρονικού σας μηνύματος, σας υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου, ήδη από τον προηγούμενο Μάρτιο και αφού είχε προβεί σε πλείστες όσες πρωτοβουλίες οι οποίες αποτέλεσαν πρότυπο και για άλλους Δήμους, υπήρξε ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος Δήμος, που ζήτησε δημοσίως και αγωνίστηκε στα αρμόδια θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης για την αναστολή καταβολής δημοτικών τελών των επαγγελματιών που οι επιχειρήσεις τους παραμένουν κλειστές λόγω των μέτρων

Δεδομένου ότι τα δημοτικά τέλη εισπράττονται βάσει νόμου θα έπρεπε να τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου αυτά είτε να μην εισπράττονται, είτε να επιστρέφονται. Αυτό κατέστη δυνατό στις 20 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 68/Α ́/2032020) με την τροποποίηση του νόμου 25 (ΦΕΚ Α’74/21.4.1975) για την επιβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε κάθε ακίνητο εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων. 

Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε ΟΜΟΦΩΝΑ τις αποφάσεις 87/2020 «περί μείωσης τελών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω του κορωνοϊού COVID1» και 88/2020 «περί απαλλαγής από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω του κορωνοϊού COVID19 σύμφωνα με το ΦΕΚ 68/τ.Α/20.03.2020.» 

Τα ανωτέρω είναι γνωστά στους επαγγελματίες του τόπου μας και βάσει αυτού οι υπηρεσίες μας έχουν ήδη ξεκινήσει την επιστροφή χρημάτων για την απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω του κορωνοϊού COVID19

Συνοψίζοντας, οι επαγγελματίες του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου των οποίων οι ΚΑΔ τελούν σε αναστολή λειτουργίας, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου: 1. Να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. 2. Να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί

Ο Γενικός Γραμματέας Ραφήνας-Πικερμίου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ

19085_09122020

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ