Ο.Λ.Ρ 1.860€ σε δύτες για εργασίες

296

Για την τοποθέτηση και απεγκατάσταση της πλωτής εξέδρας στο Μπλέ Λιμανάκι και για την ανέλκυση γεωυφάσματος και και προσκρουστήρα απο τον λιμένα της Ραφήνας εγκρίθηκε απο τον Ο.Λ.Ρ η πληρωμή δαπάνης ποσού 1.860,00€ χωρίς Φ.Π.Α.