Ο Σπύρος Κοκκόλης Πρόεδρος του ”ΑΙΟΛΙΣ” Πικερμίου-το υπόλοιπο Δ.Σ

335

Σε συνέχεια των αρχαιρεσιών της από 19/01/2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου  «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΑΜΑΡΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ “Η ΑΙΟΛΙΣ”» εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που ακολούθως συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

  1. Σπυρίδων Κοκκόλης, Πρόεδρος
  2. Πέτρος Χρηστάκης, Αντιπρόεδρος
  3. Αναστάσιος Σταυρίδης, Γραμματέας
  4. Δήμητρα Πυργαντή, Ταμίας
  5. Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Μέλος
  6. Κωνσταντίνα Λουλάκη, Μέλος
  7. Χοβαρδάς Άγγελος, Μέλος

Επίσης εξελέγησαν ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής οι κ.κ. Γαβριήλ Λαμπούκας, Γρηγόριος Γκούλης και Δημήτριος Ηλιόπουλος.

Αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα το νέο Δ.Σ. συνεδρίασε και αποφάσισε να τεθούν σε άμεση προτεραιότητα οι εξής δράσεις:

-η παρακολούθηση της νέας δημοπράτησης για την ανάθεση της μελέτης «Οριοθέτηση – διευθέτηση ρεμάτων και προσαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχές του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου» με κύριο στόχο την επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών. Παράλληλα, το Δ.Σ. πρόκειται να πιέσει να βρεθεί πολιτική λύση στο “αιώνιο” μεγάλο πρόβλημα που έχουμε κυρίως με τους δρόμους, στον οικισμό μας.

Ταυτόχρονα θα πιέζει μέσω συνεχών οχλήσεων τους αρμόδιους φορείς ώστε να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση – ή ακόμη και χορηγία- για τη δημιουργία υποτυπώδους τουλάχιστον δικτύου υποδομών.

-η βελτίωση -μέσω συνεχών παρεμβάσεων- της καθημερινότητας των κατοίκων της Διώνης και τέλος

-η συνεχής ενημέρωση των μελών του Συλλόγου για τα φλέγοντα θέματα και χρόνια προβλήματα που μας απασχολούν. Μέσα από την ενημέρωση αυτή, θα επιδιώκεται η συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπινου περιβάλλοντος και αξιοπρεπούς ποιότητας ζωής.

Πικέρμι 27/01/2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Σπυρίδων Κοκκόλης Αναστάσιος Σταυρίδης