Ο Σύλλογος της Αιολίδος κόβει την βασιλόπιτα!

382

Προσκαλούνται τα μέλη του Σωματείου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΑΜΑΡΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ “Η ΑΙΟΛΙΣ”» σε Τακτική Γενική Συνέλευση και στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Σωματείου μας, που θα λάβουν χώρα την Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020, στις 11:00 το πρωί, στο ΚΑΠΗ Πικερμίου (οδός Αγ. Χριστοφόρου αρ. 8, Πικέρμι).

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

  1. Έκθεση πεπραγμένων των χρήσεων – ετών 2017, 2018 & 2019 και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Οικονομικός απολογισμός των χρήσεων – ετών 2017, 2018 & 2019 και υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2017, 31.12.2018 & 31.12.2019,  καθώς και του προϋπολογισμού της χρήσης 01.01.2020-31.12.2020.
  3. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής επί των πεπραγμένων των χρήσεων – ετών 2017, 2018 & 2019. 
  4. Απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από τις ευθύνες του αναφορικά με τη διαχείριση και διοίκηση του Σωματείου κατά τις χρήσεις – έτη 2017, 2018 & 2019.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
  6. Ανακοινώσεις προς τα μέλη.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα ταμειακά ενήμερα μέλη και ότι η οικονομική τακτοποίηση τυχόν οφειλόμενων συνδρομών μπορεί να γίνει και αμέσως πριν τη Γενική Συνέλευση. Η υποβολή υποψηφιότητας για το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο ή την 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή, είναι δυνατή έως και τη Πέμπτη 16-01-2020, στον Γραμματέα του Σωματείου μας κ. Αλέξανδρο Μαστέλλο,  email: amastellos@kmlawfirm.gr  , τηλ.: 210-6896819, 6936106796. 

Πικέρμι, 7.1.2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σπυρίδων Κοκκόλης                                   Αλέξανδρος Μαστέλλος