Οδικές διαγραμμίσεις : Ότι θέλει και όπως θέλει ο κάθε εργολάβος

351

Η αφορμή γι’ αυτή την ανάρτηση, μας δόθηκε απο το δελτίο τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, που αφορά εργασίες διαγράμμισης στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (ΕΔΩ)

Βλέποντας τις φωτογραφίες , παρατηρήσαμε την οδική διαγράμμιση που εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό (διάβαση πεζών), αλλού να είναι άσπρη και αλλού κίτρινη!

Και για να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο τη σύγχυση των οδηγών να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε δει και διαβάσεις μπλε-άσπρες στη παραλιακή ζώνη του λιμανιού της Ραφήνας.

Επειδή κάποτε πρέπει να σταματήσει να “βάφει” ο καθένας να βάφει τους δρόμους με ότι χρώμα , ψάξαμε να βρούμε τι ισχύει.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στη παραγρ. 7

7. Οι διαγραμμίσεις των οδών είναι λευκές, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις

α) διαγραμμίσεων χώρων στους οποίους επιτρέπεται ή περιορίζεται η στάθμευση, οι οποίες μπορούν να είναι κυανές,

β) τεθλασμένων γραμμών (ζιγκ-ζαγκ) σε χώρους όπου απαγορεύεται η στάθμευση, οι οποίες είναι κίτρινες,

γ) της συνεχούς ή διακεκομμένης γραμμής στο κράσπεδο ή το άκρο του οδοστρώματος, της απαγορευτικής ή περιοριστικής στάσης ή στάθμευσης, η οποία είναι κίτρινη,

δ) των γραμμών πλέγματος των διασταυρώσεων της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 5, οι οποίες είναι κίτρινες.

Ως λευκό χρώμα νοούνται και οι αποχρώσεις του αργυρόχρου ή του ανοικτού γκρίζου χρώματος.

Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής ακύρωσης των μόνιμων διαγραμμίσεων με αντικατάσταση με άλλες, οι προσωρινές αυτές διαγραμμίσεις πρέπει να είναι χρώματος άλλου από το συνήθως χρησιμοποιούμενο και από υλικό που να εξαλείφεται εύκολα.

Για τις προσωρινές διαγραμμίσεις οδών, μπορεί να χρησιμοποιούνται ανακλαστήρες, φωτεινοί δείκτες, κώνοι και οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο υλικό ή αντικείμενο οι προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10.

Πηγή για την παραγρ. 7 του Αρθρου 5 του Κ.Ο.Κ ΕΔΩ