Οι αρμοί της εξουσίας και οι στόκοι της πολιτικής!

619

“Είπε ο Τσίπρας, για αρμούς εξουσίας και μου ήρθαν στο μυαλό οι αρμοί πλακιδίων και οι στόκοι.
Κοντά πρέπει να είμαι στο νόημα… “

Κ.Π