Ώρες αγιασμού σχολείων Ραφήνας Πικερμίου

750

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

1οΔημοτ. Σχολ. Ραφήνας ώρα αγιασμού 8.30 πμ
2οΔημοτ. Σχολ. Ραφήνας ώρα αγιασμού 8.30πμ
3ο Δημοτ. Σχολ. Ραφήνας ώρα αγιασμού 9.00πμ
4ο Δημοτ. Σχολ. Ραφήνας μαζί με 1ο ο αγιασμός 8.30πμ
1ο Δημοτ. Σχολ. Πικερμίου ώρα αγιασμού 8.30πμ
2ο Δημοτ. Σχολ. Πικερμίου ώρα αγιασμού 8.30πμ
1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Πικερμίου ώρα αγιασμού 9.00 πμ
1ο & 4ο Νηπιαγωγείο Ραφήνας ώρα αγιασμού 9.30 πμ
2ο Νηπιαγωγείο Ραφήνας ώρα αγιασμού 8.30πμ
3ο Νηπιαγωγείο Ραφήνας ώρα αγιασμού 9.30πμ
Γυμνάσιο & Λύκειο Ραφήνας ώρα αγιασμού 9,30πμ
Γυμνάσιο Πικερμίου ώρα αγιασμού 9.30 πμ
Λύκειο Πικερμίου ώρα αγιασμού 10,30πμ
ΕΠΑΛ και Εργαστήρια Ραφήνας ώρα αγιασμού 9.30πμ
Ειδικά Σχολεία Ραφήνας όλων των βαθμίδων 12.30 πμ