Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας : Διακανονισμός για όσους χρωστούν τέλη ελλιμενισμού.

604

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας και για όσους χρωστούν τέλη ελλιμενισμού στο αλιευτικό καταφύγιο Ραφήνας, αποφασίστηκαν τα παρακάτω :

  • Για ληξιπρόθεσμες οφειλές απο 500,00€ έως 1.000,00€ σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις , με πρώτη δόση καταβλητέας έως 31/7/2020
  • Για ληξιπρόθεσμες οφειλές από 1.001,00€ έως 1.500,00€ σε επτά (7) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση καταβλητέα, έως 31/3/2020 και τελευταία έως 30/9/2020
  • Για ποσά απο 1.501,00€ έως 2.500,00€, σε εννέα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση καταβλητέα έως την 31/3/2020 και την τελευταία εως 30/11/2020

Τον υπολογισμό των νομίμων τόκων υπερημερίας και έκδοσης των σχετικών παραστατικών, για όλες τις ως άνω ληξιπρόθεσμες οφειλές

Δημήτρης Αντωνάκος