Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας : Πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO14001:2015

326

Το ISO 14001:2015 προϋποθέτει την ύπαρξη ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και θέτει τις απαιτήσεις για το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει η εταιρεία ώστε να διαχειριστεί τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον και όπως μάθαμε στον Ο.Λ.Ρ θα πραγματοποιηθεί επιθεώρηση επαναξιολόγησης κατόπιν ολοκλήρωσης του 3ετούς κύκλου πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO 14001:2015.