Περίφραξη ασφαλείας στο Πυροφυλάκιο της Διώνης

170

Επεμβάσεις ασφαλείας σήμερα έγιναν στο πυροφυλάκιο της Διωνης με χορηγία της εταιρείας Πορτοκαλάκη.

Ο χώρος περιφράχθηκε περιμετρικά για ευνόητους λόγους.