Ποια θέματα θα συζητηθούν στην 2η συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πικερμίου

275

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πικερμίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 88 Ν. 3852/2010 και Εγκύκλιο 88 α.π 59846/21-8-2019 , σας καλεί να προσέλθετε την 12η του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 , στο κατάστημα της Κοινότητας Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πικερμίου σχετικά με τα κάτωθι θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1) Τοποθέτηση σχαρών στο Πικέρμι στην οδό Χρ.Αδαμοπούλου από πριν και μετά την Κοντοράβδη προς αποφυγή ατυχημάτων παιδιών και αυτοκινήτων.

2) Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Κοιμητηρίου Πικερμίου και Κοινότητας Πικερμίου (βαψίματα και σοβαντίσματα).

3) Μόνωση κτιρίου Κοινότητας Πικερμίου (Αίθουσα Παλαιοντολογικού).

4) Πρόταση για να ανοίγουν τις Κυριακές τα καταστήματα της Δημοτικής Κοινότητας Πικερμίου όπως ανοίγουν της Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας για την εξυπηρέτηση των πολιτών και του τουριστικού κοινού.

Ο Πρόεδρος του ΣΚΠ Αδαμόπουλος Αθανάσιος