Πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα στον Ελληνικό ουρανό… Δείτε on line τώρα!

421

Πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα στον Ελληνικό ουρανό…
Δείτε on line χάρτες κεραυνών εδώ:http://www.lightningmaps.org/

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.