Προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών αδεσπότων Ραφήνας

228

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών & νοσοκομειακή κάλυψη αδεσπότων δ.ε. Ραφήνας
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, οδός Αραφηνίδων Αλών 12 την Πέμπτη, 07/05/2020 ώρα 11:30 π.μ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών περισυλλογής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
στείρωσης, κ.λπ., αδέσποτων ζώων. Οι υποχρεωτικές εργασίες που μπορούν να προβλεφθούν, με σχετική
ασφάλεια, είναι οι ακόλουθες : α) εμβολιασμός, β) ενδο-εξωπαρασίτωση, γ) αιματολογικές εξετάσεις που θα ανιχνεύουν την Leishmania spp (καλαζάρ), σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του Ν.4039/2012 με το Ν. 4235/2014, δ) ηλεκτρονική σήμανση, ε) στείρωση και στ) η επαναφορά του ζώου στο χώρο διαβίωσης του.
Διαβάστε τον Διαγωνισμό για αδέσποτα Ραφήνας ΕΔΩ