Επιχορήγηση 1.410.000 ευρώ σε 244 Δήμους για τα αδέσποτα από το Υπουργείο Εσωτερικών

220

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την έκτακτη επιχορήγηση ποσού 1.410.000,από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2020 σε δήμους της χώρας,προς κάλυψη των αναγκών και την προστασία αδέσποτων μικρών ζώων.

Η επιχορήγηση αυτή δίνεται στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του covid-19.

Με τα ανωτέρω ποσά οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:
α) προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα που διαβιούν στα διοικητικά τους όρια,
β) προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για αδέσποτα ζώα στα διοικητικά τους όρια και
γ) λοιπές δαπάνες αποκλειστικά για τα αδέσποτα ζώα.

Διαβάστε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ