Προκήρυξη εσωτερικού διαγωνισμού για τη θέση του γενικού Διευθυντή της ΚΕΔΕ.

983

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (σύμφωνα με το α. 18 ΟΕΥ της ΚΕΔΕ –ΦΕΚ Β 1834/2005)

  • Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ.
  • Θέση ευθύνης στην ΚΕΔΕ (Προϊστάμενος Δ/νσης).
  • Εξειδίκευση σε θέματα αυτοδιοίκησης και ανάπτυξης που αποδεικνύεται με εμπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης σε φορείς της Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Διαβάστε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ