Προσοχή ! Πινακίδα έτοιμη να πέσει στο φανάρι της Καλλιτεχνούπολης

208

Πινακίδα έχει γείρει επικίνδυνα στο φανάρι της οδού Καλλιτεχνών προς την Λ.Μαραθώνος και χρειάζεται προσοχή!