Προσωρινή απαγόρευση ψαρέματος,μπάνιου και κυκλοφορίας σκαφών στον Σχινιά και στο Σέσι λόγω γυρισμάτων ταινίας

450

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας αποφασίζει την απαγόρευση, για λόγους διεξαγωγής των γυρισμάτων της ταινίας “MEDITERRANEO”, ισπανικής
και ελληνικής παραγωγής , της διενέργειας αλιείας, της κυκλοφορίας οποιουδήποτε σκάφους, καθώς
και της λήψης θαλάσσιου λουτρού:
α) στη θαλάσσια περιοχή Μικρό Σέσι Γραμματικού, σε στίγμα 38ο
14΄33’’ Ν και 24ο
00΄09’’.2 Ε, τη
Δευτέρα 14-9-2020 και την Τρίτη 15-09-2020, από ώρα 08:00 έως ώρα 18:00,
β) στη θαλάσσια περιοχή Σχινιά Μαραθώνα σε στίγμα 38ο
07’ 28’’.8 Ν και 24ο
00΄19.8’’ Β ως αυτή
εμφαίνεται στο συνημμένο στο παρόν χάρτη (ανατολικά της οδού Σκουφά σε εκατό μέτρα απόσταση
από την ακτή εκτεινόμενη σε επιφάνεια 200 τ.μ. ) τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου από τις 08:00 έως τις 20:00
την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου από τις 08:00 έως τις 20:00
την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 18:00 έως τις 05:00
την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από τις 08:00. έως τις 20:00
την Tρίτη 22 Σεπτεμβρίου από τις 08:00. έως τις 20:00
την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 08:00. έως τις 20:00
την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου από τις 08:00 έως τις 20:00
την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από τις 09:30 έως τις 20:30
2. Oι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που
συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του
Ν.Δ. 187/1973 (Α΄261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/1995 (Α΄214), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/2001 (Α΄156), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/2007
(Α΄131).
3. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.-
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Πλοίαρχος Λ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος