Προστασία πρώτης κατοικίας: Εμπλοκή στα υποθηκοφυλακεία

295

Σοβαρή εμπλοκή στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους δανειολήπτες για την προστασία της πρώτης κατοικίαςσυνιστά η υποχρέωση για την εξασφάλιση του πιστοποιητικού βαρών της κατοικίας τους.

Το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται από τα υποθηκοφυλακεία και είναι το μοναδικό έγγραφο που θα πρέπει να προσκομίσει ο δανειολήπτης, καθώς τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αναρτώνται ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ και τις τράπεζες.

Σύμφωνα με καταγγελίες από δανειολήπτες που θέλουν να ενταχθούν στην πλατφόρμα, ο χρόνος για την απόκτηση του πιστοποιητικού βαρών του ακινήτου από τα υποθηκοφυλακεία φθάνει τους 6 μήνες, τη στιγμή που η λειτουργία της πλατφόρμας έχει προβλεφθεί ότι θα λήξει στα τέλη του 2019, δηλαδή περίπου σε τέσσερις μήνες.

Η αδυναμία για την έγκαιρη απόκτηση του πιστοποιητικού βαρών ενδέχεται να λειτουργήσει ως τροχοπέδη για έναν σημαντικό αριθμό δανειοληπτών, υπονομεύοντας τη διαδικασία για την ομαλή υποβολή των αιτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα συνδέεται με την ένταξη των υποθηκοφυλάκων στο Εθνικό Κτηματολόγιο και ένα είδος «λευκής απεργίας» στην οποία καταφεύγουν οι εν λόγω επαγγελματίες ως αντίδραση στον νόμο που προβλέπει ουσιαστικά την κατάργησή τους από το 2020.

Η καθυστέρηση συνιστά σοβαρή εμπλοκή στην όλη διαδικασία που φαίνεται να εξελίσσεται με βάση τις προσδοκίες των τραπεζών.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των δανειοληπτών που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμασίας της αίτησής τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι και την Κυριακή 18 Αυγούστου ανήλθε στις 14.822 έναντι 14.191 μια ακριβώς εβδομάδα πριν, ενώ τις 68.823 έχει φτάσει ο αριθμός των οφειλετών που έχουν επισκεφθεί την πλατφόρμα διερευνητικά και εξετάζουν το ενδεχόμενο υποβολής αίτησης.

Αν και στις τράπεζες έχουν αποσταλεί μόλις 22 ολοκληρωμένα αιτήματα, από την πλευρά τους διατυπώνεται αισιοδοξία για τη σταδιακή ένταξη από τον Σεπτέμβριο όλο και μεγαλύτερου αριθμού δανειοληπτών.

Σύμφωνα με τις απόψεις τραπεζικών στελεχών, με δεδομένο ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας μετράει μόλις 40 ημέρες λειτουργίας, η επισκεψιμότητα κρίνεται ικανοποιητική και η απήχηση που θα έχει κυρίως σε ό,τι αφορά την αποσυμφόρηση των ειρηνοδικείων από τις προσφυγές μέσω του νόμου Κατσέλη, θα αποσαφηνιστεί το φθινόπωρο, οπότε και θα φανεί κατά πόσον ο αριθμός των αιτήσεων θα φτάσει τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για 150.000 οφειλέτες.