Προβλήματα στο facebook και στο instagram εδώ και λίγη ώρα

202

Σύμφωνα με δεκάδες χρήστες  υπάρχει πρόβλημα τόσο στην πλατφόρμα του facebook όσο και στο messenger αλλά και το instagram στην Ελλάδα.

Η σελίδα του μέσου είτε δεν φορτώνει, είτε καθυστερεί να ανοίξει δίχως να εμφανίζει το περιεχόμενο πλήρες.