Μελέτη στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου «Πύκνωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και αποκατάσταση φυσικού τοπίου με φυτεύσεις στη πυρόπληκτη περιοχή”

2490
SONY DSC

Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου ενέκρινε

1) την σκοπιμότητα – αναγκαιότητα ανάθεσης του έργου: «ΠΥΚΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» και

2) την υπ.αριθμόν 12/2020 μελέτη και τα διαλαμβανόμενα αυτής, στην σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.