“Για τα μάτια του κόσμου” Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου, με 25,36 sec το μέσο όρο “συζήτησης” για κάθε θέμα.

952

Ξεκαθαρίζοντας από την αρχή ότι η ευθύνη γι’ αυτού του είδους τις συνεδριάσεις δεν βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τη δημοτική αρχή, απλά και μόνο να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου (έπειτα από τρίτη πρόσκληση) και για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για ένδεκα θέματα και χρειάστηκαν μόλις 4 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση.

Φαίνεται ήταν άψογες οι εισηγήσεις της δημοτικής αρχής και κανένας δεν είχε ούτε μια απορία , οπότε μετά την εκφώνηση των θεμάτων απο τον κύριο Πρόεδρο και την αναφώνηση της λέξεως “ΟΜΟΦΩΝΑ” , για κάθε θέμα χρειάστηκαν μόλις 25,36 δευτερόλεπτα.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στη σημερινή συνεδρίαση παρόντες εκτός του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου Κ. Μώρου και του Δημάρχου , ήταν : Τσεβά Δ., Μικρόπουλος Η. Μισοκοίλης Δ., Λεγάκης Σ., Παπαθανασίου Κ., Παροικάκης Κ., Αδαμόπουλος Α., Ξηντάρας Κ., Βασιλόπουλος Α. και Βουδούρης Γ.

Τα θέματα που “συζητήθηκαν” – τρόπος του λέγειν – ήταν τα παρακάτω :

1.      Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 27 / 2019 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “Φίλιππος Καβουνίδης” περί τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 1/1/2018 έως και 31/12/2018.

2.      Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 33/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  περί «Έκθεσης κατάστασης εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “Φίλιππος Καβουνίδης” B΄ τριμήνου 2019».

3.      Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 34/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  περί «Γ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».

4.      Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από τους  υπ΄ αριθ. 553/2019 , 620/2019 , 622/2019, 623/2019  Χρηματικούς καταλόγους.

5.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την αποδοχή χρηματοδοτήσεων και 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, Πράξης της Ο. Ε.

6.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος έτους 2020.

7.      Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

8.      Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

9.      Λήψη απόφασης περί δωρεάς ειδών στο ΠΠΠΑ «Η ΜΗΤΕΡΑ».

10.  Λήψη απόφασης περί δωρεάς ειδών στο Άσυλο Ανιάτων.

11.  Λήψη απόφασης περί δωρεάς ειδών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.