Ραφήνα : Τοπίο την ομίχλη!

494

Αλλά σε τίποτα δεν παραπέμπει σε κάτι δραματικό , όπως η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου!