Ραφήνα: Τοποθετήθηκε η προτομή του Ελευθ. Βενιζέλου στην ομώνυμη πλατεία(φωτο)

779
Στην ομώνυμη πλατεία Ελ. Βενιζέλου(δίπλα στο ταχυδρομείο Ραφήνας) συνεχίστηκαν σήμερα οι εργασίες και τοποθετήθηκε η προτομή του Ελευθερίου Βενιζέλου (δωρεά Ευάγγελου Μπουρνού), ενώ το σύνολο της παρέμβασης από τον αναδοχο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 15 ημερών.