Σύμβαση Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με Ο.Λ.Ρ για τεχνική εισήγηση–μελέτη για τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ραφήνας

488

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου συζητώντας με τηλεδιάσκεψη με χρήση της τεχνολογίας e-presence (το Σάββατο 11 Απριλίου ),και κατόπιν ενημέρωσης από τον Δήμαρχο Ευάγ.Μπουρνού ότι λόγω της συγκυρίας υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις στη
λειτουργία του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, αφού έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι μετακινήσεις των επιβατών και τα έσοδα από τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα να υπάρχει οικονομική αδυναμία από μέρους του Οργανισμού να ολοκληρώσει την τροποποίηση της τεχνικής εισήγησης για την παραχώρηση τμημάτων της χερσαίας ζώνης στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου,αποφάσισε ότι είναι απαραίτητο να
αναλάβει ο Δήμος, μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Ο.Λ.Ρ, τη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που θα αποδώσει στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου τμήματα από το παράκτιο μέτωπο.
Αποφασίστηκε η εγγραφή του χρηματικού ποσού της προγραμματικής σύμβασης ύψους 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. στον προϋπολογισμό του Δήμου και την συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τον Ο.Λ.Ρ για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης.

Διαβάστε την απόφαση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ