Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου (θέματα)

260

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί τον δήμαρχο Ραφήνας,τους δημοτικούς συμβούλους και τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων Ραφήνας και Πικερμίου σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη – με χρήση της τεχνολογίας epresence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης- την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 19.00 και ώρα λήξης 21.00, (με το δικαίωμα παράτασης χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί).

 

1.Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού 2019-2023 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023).

2.Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης και έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οικισμού Διώνης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 94 του Ν.4685/2020.

3.Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 464/2020 απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου» της Πράξης «Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου»  με κωδικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3306 (MIS 5038218)».

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για τον καθορισμό Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (Ν.25/75) για το έτος 2021.
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για τον καθορισμό Δημοτικού  Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ν.1080/80) για το έτος 2021.
  3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για τον καθορισμό Τελών και  Δικαιωμάτων Ύδρευσης για το έτος 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ