Συνεδρίαση τοπικού συμβουλίου Αρτέμιδας

217

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αρτέμιδος η οποία βρίσκεται επί της Λ. Βραυρώνος – 5η στάση Αρτέμιδα, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 & ώρα 19:00 για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύσταση και γνωριμία μελών της Κοινότητας Αρτέμιδος.

2. Συζήτηση σχετικά με προβλήματα στην Αρτέμιδα.

3. Ανακοίνωση απόφασης Προέδρου του Συμβουλίου Κοινότητας Αρτέμιδος για ορισμό αναπληρωτή του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ