Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλλήνης την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου(θέματα)

296

 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την 12η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, κατ΄εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, και σε συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.Φυλ. 55/τ.Α΄/11-03-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

Η εν λόγω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄αριθμ. 60249/22-9-2020 εφαρμοστική εγκύλιο, προκειμένου να συζητήσουμε επί των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης και διαβίβασή της στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του ΜΕΤΡΟ».

ΘΕΜΑ 2ον: Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την ίδρυση Δομής Πρωτοβάθμιας Υγείας & διαβίβασή της στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Εργασίας- Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου

Δ.Ε Παλλήνης

ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

=======================================================

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

=======================================================