Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή δήμου Ραφήνας-Πικερμίου στις 3 Ιουλίου (θέματα)

270

Η Οικονομική Επιτροπή Ραφήνας-Πικερμίου συνεδριάζει δια περιφοράς την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 με ενημέρωση των μελών διά τηλεφώνου, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού λειτουργίας και λογισμικού ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και του ΚΔΑΠ που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με δ.τ. «Φίλιππος Καβουνίδης».
  3. Λήψη απόφασης  περί  έγκρισης της υπ’ αριθ. 33/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορισμού των όρων διακήρυξης συνοπτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για τις ανάγκες του 3ου εργαστηριακού κέντρου Ραφήνας – Πικερμίου.
  4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού ΙΙ (άνοιγμα οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη οριστικού μειοδότη) για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου».
  5. Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Υδραυλική Μελέτη –Πολεοδομική Οργάνωση (μελέτη) – Πράξη Εφαρμογής-Περιβαλλοντική και Γεωλογική Μελέτη πυρόπληκτης περιοχής «Κόκκινο Λιμανάκι» Δήμου Ραφήνας –Πικερμίου υποέργο: Μελέτη Οριοθέτησης Ρέματος ΝΤΑΟΥ Πεντέλης».
  6. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε δικηγόρο άσκησης αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων κατά των εταιρειών ENERGA και HELLAS POWER.
  7. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 34/2020 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “Φίλιππος Καβουνίδης” περί Δ΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ